Świadczenia

 • Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka

 • 1-sze dziecko 400,00 zł
  każde następne 450,00 zł

 • Zasiłek z tytułu zgonu członka Związku

 • 500,00 zł

 • Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny

 • 200,00 zł / współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka,
  osoby na wyłącznym utrzymaniu /

 • Świadczenie z tytułu odejścia na emeryturę lub rentę

 • 200,00 zł + zegarek pamiątkowy

 • Zapomoga z tytułu długotrwałego chorobowego członka Związku

 • 50,00 zł za 21 dni chorobowego, przy dłuższym chorobowym
  wypłacane za każde następne 30 dni chorobowego

 • Zapomoga losowa

 • maksymalnie 500,00 zł