Dla emerytów

Niewielu emerytów wie, że z tytułu wieku przysługują im konkretne przywileje. Warto je znać i z nich korzystać

Seniorzy nie mają łatwego życia. Mizerne emerytury nie zawsze wystarczają, by związać koniec z końcem. Starsi i schorowani ludzie często muszą dokonywać dramatycznych wyborów – kupić jedzenie czy zapłacić za lekarstwa. Liczy się każda złotówka. Warto wiedzieć, że emerytom przysługują różne ulgi i przywileje, dzięki którym mogą sporo zaoszczędzić.

Można taniej podróżować, nie płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego, korzystać ze zniżek w hipermarkecie, u fryzjera albo przy wejściu do muzeum, o połowę mniej zapłacić za wyrobienie paszportu. Jednak musisz pamiętać, że nie wszystkie ulgi są przyznane ustawowo. Sporo zniżek i ich wysokość zależy od regionalnych samorządów. Warto więc sprawdzać, jakie są możliwości w gminie, w której mieszkasz.

Dwa razy pociągiem

Jako emeryt masz prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga ta nie dotyczy przejazdów pociągami EuroCity i InterCity. Pamiętaj jednak, że przejazd „tam” i „z powrotem” jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.

Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie rencistów, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Z kartą za połowę ceny

Jeśli lubisz podróżować koleją, a masz powyżej 60 lat, powinieneś zaopatrzyć się w Kartę Seniora. Kosztuje 150 zł, ale dzięki niej będziesz mógł przez rok taniej podróżować pociągami po całej Polsce. Zniżka dla posiadaczy Karty Seniora to aż 50 procent na przejazd pociągiem w dowolnej klasie składami InterCity, EuroCity, ekspresami i pociągami Twoich Linii Kolejowych. Karta Seniora jest legitymacją imienną. Ważna jest razem z dokumentem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku. Z kolei Przewozy Regionalne oferują pasażerom, którzy ukończyli 60 lat, REGIOkartę SENIOR, która umożliwia tańsze podróże pociągami pięciu przewoźników kolejowych: Przewozów Regionalnych, Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich, Kolei Śląskich i Kolei Wielkopolskich. Roczną REGIOkartę SENIOR można kupić za 49 zł (nastepną za 39 zł) we wszystkich kasach biletowych Przewozów Regionalnych oraz zamówić przez Internet. Posiadacz REGIOkarty może kupować po niższych cenach bilety jednorazowe i okresowe na dowolną klasę i na wszystkie pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne i pozostałych przewoźników honorujących REGIOkartę.

Taniej w autobusie

Seniorzy mogą korzystać z tańszych przejazdów PKS. Ulgi są różne, w zależności od miasta, w którym działa PKS i trasy. Prywatni przewoźnicy też udzielają emerytom zniżek. Komunikacja miejska jest często dla seniorów za darmo albo znacznie tańsza. W większości miast osoby, które ukończyły 70 lat, jeżdżą za darmo. O wprowadzeniu zniżek albo zwolnieniu z opłat decydują władze lokalne. Musisz zapytać w swojej miejscowości, na przykład kierowcy, jaką masz zniżkę.

Tańsze latanie

Większość międzynarodowych linii lotniczych oferuje ulgi na przeloty dla pasażerów po 60. roku życia (na podstawie dowodu tożsamości). Ulga ta ustalana jest indywidualnie przez linie lotnicze. Można zaoszczędzić 10-20 proc. ceny biletu.

Paszport bezpłatnie lub z ulgą

Nie pobiera się opłaty paszportowej:

 • od osób, które ukończyły 70 lat,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

50 proc. ulga w opłacie paszportowej przysługuje:

 • emerytom i ich współmałżonkom tych, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Zakupy w hipermarketach – nawet ze zniżką 10 proc.

Sieci handlowe (np. Carrefour) zaczynają doceniać najstarszych klientów. Proponują im specjalne firmowe karty płatnicze, które uprawniają do zakupów ze zniżką (najczęściej 10 proc.).

Muzea, teatry, kina z ulgą

Muzea państwowe od 1997 r. mają obowiązek wprowadzenia ulgowych biletów dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, dla rencistów i emerytów.

Ulgowe bilety można otrzymać po okazaniu odpowiedniej legitymacji potwierdzającej uprawnienie. W muzeach państwowych za bilety płacisz połowę ceny normalnego biletu. Większość galerii, skansenów czy ogrodów zoologicznych również udziela zniżek dla emerytów (do 25 proc. ceny biletu).

Zasady sprzedaży placówki ustalają samodzielnie, zwykle wystarczy w kasie okazać legitymację emeryta lub ostatni odcinek emerytury. O zniżki pytaj też w niektórych kinach i teatrach.

Korzystaj z karty seniora

Niektóre organizacje skupiające seniorów, np. Akademie Seniora, wprowadzają specjalne karty seniora. Dzięki nim starsze osoby mogą korzystać ze zniżek, promocji i specjalnych bonusów w firmach i instytucjach, które przystąpią do programu. Chodzi przede wszystkim o restauracje, kawiarnie, kina, teatry, księgarnie, sklepy, apteki, salony fitness, a nawet firmy budowlane.

Taniej u fryzjera

Emeryt może liczyć na ulgi również w niektórych punktach usługowych. Dlatego zanim wyciągniesz portfel, powinieneś zapytać, czy przypadkiem nie przysługuje ci zniżka. Wiele gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oferuje emerytom bardzo zachęcające ulgi na wiele zabiegów, również upiększających i pielęgnacyjnych. Promocje dla emerytów dotyczą czasem również wizyt w solariach, masaży i zabiegów manicure. Spore zniżki proponują emerytom również firmy sprzedające okulary i sprzęt rehabilitacyjny. Wiele basenów i pływalni oferuje emerytom ulgowe bilety wstępu. Ulgi te zwykle uzależnione są od pory dnia.

Dla kogo darmowy abonament tv

Z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są:

 • osoby, które skończyły 75 lat,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku

Ulga rehabilitacyjna

Jeśli masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, możesz odliczyć od dochodu m.in. wydatki na:

 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł (np. jeśli w danym miesiącu wydałeś na leki np. 155 zł, masz prawo odliczyć od dochodu 55 zł),
 • cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
 • koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad niepełnosprawnym w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się i usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych z I grupą inwalidztwa;
 • na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • związane z pobytem w sanatorium (publicznym i niepublicznym),
 • na komputer, jeśli pomaga w rehabilitacji i ułatwia wykonywanie czynności życiowych.

Irena Pieckowska (80 l.), emerytka z Warszawy: Chciałabym wiedzieć, co mi się należy

Jestem już bardzo długo emerytką, ale nie wiem, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś ulgi. Korzystam tylko z jednej – bezpłatnie jeżdżę komunikacją miejską. Może mogę jeszcze liczyć na inne przywileje. Ostatnio usłyszałam, że są jakieś dodatki pielęgnacyjne. Ale zupełnie nie mam pojęcia, gdzie szukać wiedzy o nich.