Rusza specjalny zespół ds. rozwoju Bumaru Łabędy

post10

17 wrz Rusza specjalny zespół ds. rozwoju Bumaru Łabędy

Specjalny zespół zajmie się wsparciem władz Bumaru Łabędy w rozwiązaniu bieżących problemów, opracuje ścieżkę rozwoju tej spółki oraz sposób organizacji pracy w spółkach pancernych całej Grupy. Intencją PGZ jest, aby w Gliwicach powstało centrum gąsienicowe całej Grupy.

prezes pgz

Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej powołał do zespołu na stanowisko przewodniczącego Tomasza Nitę, członka zarządu PGZ ds. produkcji. W skład zespołu weszli: Dariusz Sokólski – członek zarządu PGZ ds. rozwoju, Longin Komołowski – członek Rady Nadzorczej Bumaru – Łabędy, Adam Janik – prezes, dyrektor naczelny Rosomak, Janusz Wieczorek, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych PIT- Radwar oraz Wojciech Pałka – przewodniczący Rady Nadzorczej Bumaru – Łabędy Zespół będzie raportował do Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGZ

– Powołując zespół, potwierdzamy, że zależy nam na rozwoju Bumaru Łabędy. Chcemy, aby w Gliwicach powstało centrum gąsienicowe całej Grupy. Ale, aby tak się stało, w spółce musi zwiększyć się efektywność pracy, jakość oferowanych produktów i innowacyjność. Liczymy na pełną współpracę z władzami spółki, przedstawicielami związków zawodowych i pracownikami przy opracowaniu tego planu rozwojowego – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGZ. Spółkę Bumar Łabędy czekają trudne wyzwania związane m.in. z przygotowaniem kompleksowej oferty na polonizację podwozi do armatohaubicy Krab czy modernizacją czołgów Leopard. – Kluczową kwestią dla zespołu będzie wypracowanie i wdrożenie planu rozwoju, który umożliwi jak najlepsze wykorzystanie potencjału Bumaru-Łabędy w ramach spółek pancernych PGZ. Jest to niezbędne dla dalszego sprawnego funkcjonowania zakładu – powiedział prezes Dąbrowski. Polonizacja podwozi K9 na potrzeby armatohaubicy Krab to duża szansa dla Bumaru Łabędy. Podobną drogę przeszła spółka Rosomak, przejmując technologię i polonizując kołowy transporter opancerzony. Dziś stawiana jest za wzór efektywności i innowacyjności w całej branży zbrojeniowej.