Premier Jerzy Buzek w ZM,, Bumar-Łabędy”S.A.

post6

17 wrz Premier Jerzy Buzek w ZM,, Bumar-Łabędy”S.A.

Na zaproszenie przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność przy ZM „Bumar-Łabędy” S.A. Zdzisława Goliszewskiego w dniu 25.04.2014 przybywał z wizytą były Premier Jerzy Buzek. Celem spotkania było zapoznanie Premiera z aktualna sytuacją naszej firmy. Głównymi tematami spotkania były:

  • Modernizacja czołgów leopard
  • Konsolidacja branży
  • Kontrakt WZT-3

W spotkaniu uczestniczyli Zarząd ZM,,BumarŁabędy”S.A. , przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność. Po krótkiej prezentacji firmy w sali 305 premier złożył wizytę na wydziale 500 gdzie osobiście zapoznał się z przebiegiem remontu PT-91 dla polskiej armii. Wizyta wydziale produkcyjnym zrobiła na premierze wrażenie. Oczekujemy, iż premier przedstawi uzyskane informację o naszej firmie przedstawicielom odpowiednich resortów obecnego rządu