NSZZ Solidarność z petycją u posłów

20190204_095758

07 lut NSZZ Solidarność z petycją u posłów

4 lutego delegacje śląsko-dąbrowskiej Solidarności odwiedzały biura posłów Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie. Związkowcy przekazywali parlamentarzystom petycję z postulatami zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i regionalnym. W petycji przygotowanej przez śląsko-dąbrowską „S” znalazły się postulaty sformułowane wcześniej przez Komisję Krajową związku. Dotyczą one m.in. zwiększenia kwoty wolnej od podatku, utrzymania możliwości przechodzenia na emerytury pomostowe, czy też wprowadzenia kompleksowych rozwiązań dotyczących cen energii zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla przemysłu. Postulaty o zasięgu ogólnokrajowym zostały uzupełnione o kwestie szczególnie istotne dla naszego regionu. Chodzi w szczególności o postulat realizacji Programu dla Śląska, wsparcia dla przemysłu motoryzacyjnego oraz zbrojeniowego, a także działania dotyczące branży górniczej. Delegacja związkowców w Gliwicach przekazała petycję posłom: Piotrowi Pyzik i Jarosławowi Gonciarz.20190204_101410

Jako Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” SA w Gliwicach w celu wsparcia naszego zakładu przekazaliśmy posłom i senatorom z Gliwic pisma opisujące naszą sytuację. Oto jedno z nich:IMG_20190207_140650